Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Pracownia Terapii Zajęciowej >> Sylabusy
  1. Pobierz regulamin zajęć (Terapia zajęciowa)

  2. Pobierz regulamin zajęć (Terapia zajęciowa - Rozwój zawodowy i promocja terapii zajęciowej)

  3. Pobierz regulamin zajęć