Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Koło Naukowe >> Osiągnięcia naukowe

 

Udział w kongresach i koferencjach

 

I Ogólnopolska Konferencja studentów Zdrowia Publicznego w Krakowie 17-18 maja 2000 roku 
R. Staszewski, M. Pawlun, J. Jankowiak, M. Sobkowski, Marketing jako element kształtowania strategii w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – III wyróżnienie 
A. Lewicka, A. Łukomska, K. Poradzisz-Szlijan, A. Potasińska, A. Wiśniewska, Szpital Promujący Zdrowie – doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu   
M. Pawlun, J. Brzeziński, K. Brzuzgo, Poziom wiedzy chorych zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego na temat planowanego zabieguwyróżnienie

Kongres Studentów Medycyny w Poznaniu – 28-29 maja 2000 roku 
M. Pawlun, J. Brzeziński, K. Brzuzgo, Poziom wiedzy chorych zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego na temat planowanego zabiegu

International Congress of Medical Students and Young Doctors w Poznaniu – 20-22 maja 2001 roku – Sesja Zdrowia Publicznego 
R. Staszewski, A. Lewicka, A. Suszek, The Influence of Advertising on Health Oriented Consumer’s Behavior – II wyróżnienie  
E. Wierzejska, E. Turzańska, M. Zydorek, Patent Satisfaction as One of the Indicators of the Quality of Health resort services  
M. Pawlun, J. Brzeziński, K. Brzuzgo, Level of Patients’ Knowledge about Scheduled Surgical Treatment – continuation

XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja XXI wieku” w Poznaniu – 20-22 września 2001 roku 
A. Lewicka, R. Staszewski, A. Suszek, Reklama leków – marketing zdrowia i choroby? 
R. Staszewski, A. Lewicka, A. Suszek, Leki OTC – zachowania zdrowotne i konsumenckie 
E. Wierzejska, A. Pędziwiatr, Apteka XXI Wieku. Elementy marketingu i jakości usług aptecznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość Zarządzania – zdrowie i choroba” w Poznaniu, Sesja Studencka – 28-29 września 2001 roku 
A. Pędziwiatr, E. Wierzejska, Marketing w aptekach ogólnodostępnych I wyróżnienie 
R. Staszewski, A. Lewicka, A. Suszek, Wiedza na temat produktów rynku farmaceutycznego i jej wpływ na decyzję o samoleczeniuII wyróżnienie 
E. Wierzejska, E. Turzańska, Prywatyzacja wyzwaniem dla uzdrowiska

IV Konferencja Naukowa „Palenie Tytoniu a Zdrowie” im. Profesora Franciszka Venuleta w Poznaniu – 7 grudnia 2001 roku 
E. Wierzejska, E. Turzańska, A. Pędziwiatr, Różne oblicza palenia

International Congress of Medical Students and Young Doctors w Poznaniu – 19-21 maja 2002 roku – Sesja Zdrowia Publicznego 
E. Wierzejska, A. Suszek, Evaluation of Hospital IT System – Managers Perspective IV wyróżnienie 
A. Lewicka, Social Aspects of Influenza Vaccination II wyróżnienie 
J. Wieczorek, A. Pędziwiatr, Factors Influencing Physician’s Choice of Pharmacotherapy 
M. Zydorek, M. Grzymisławska, Contraception among Young People 
D. A. Hejwosz, J. Wiese, The Study of Awareness of AIDS nad HIV among Students from University and Highschool in Poznań I wyróżnienie

II Ogólnopolski Przegląd Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów w Bydgoszczy – 19-21 kwietnia 2002 roku 
E. Wierzejska, A. Suszek, Plakat: Skuteczność i wdrażanie zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie w ZOZ-ach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy w ochronie zdrowia XXI wieku” w Poznaniu – 27-28 września 2002 roku 
D. A. Hejwosz, J. Wiese, Sprawdzenie poziomu wiedzy o AIDS/HIV wśród młodzieży licealnej i akademickiej (z wyłączeniem Akademii Medycznych) 
E. Wierzejska, R. Słabaczewski, A. Suszek, Skuteczność i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w ZOZ

XXV Zjazd Naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie – 4-5 grudnia 2002 roku 
D. A. Hejwosz, J. Wiese, Sprawdzenie poziomu wiedzy o AIDS/HIV wśród młodzieży licealnej i akademickiej (z wyłączeniem Akademii Medycznych)

International Congress of Medical Students and Young Doctors w Poznaniu – 18-20 maja 2003 roku – Sesja Zdrowia Publicznego 
A. Smuszkiewicz. P. Kubiak, Wartość poznawcza reklam środków farmaceutycznych 
D. A. Hejwosz, J. Wiese, Terroryzm a poczucie bezpieczeństwa jednostki 
D. A. Hejwosz, Postawy młodzieży wobec HIV/AIDS 
B. Juras, Koszty usług medycznych  

XXVI Zjazd Naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 10 grudnia 2003 roku 
D. A. Hejwosz, A. Paliwoda, E. Wierzejska, Stres w zawodach medycznych 
A. Smuszkiewicz, P. Kubiak, Wartość poznawcza reklam środków farmaceutycznych

International Congress of Medical Students and Young Doctors w Poznaniu – 17-18 maja 2004 roku – Sesja Zdrowia Publicznego 
A. Stachowiak, M. Sokołowska, D. H. Hejwosz, Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze oceną zadowolenia z życia. Wyzwania dla promocji zdrowia 
D. A. Hejwosz Reklama społeczna jako  forma promocji zdrowia na przykładzie kampanii społecznych o HIV/AIDS realizowanych w wybranych państwach EuropyI wyróżnienie 
B. Juras, P. Kubiak, Badania zdrowia studentów w Polsce i w Finlandii 
S. Rok, M. Wytrążek, Porównanie programu nauczania na fizjoterapii Akademii Medycznej a Akademii Wychowania Fizycznego 
M. Wytrążek, S. Rok, Styl życia osób wykonujących pracę siedzącą

5th International Congress of Medical Students and Young Doctors, Public Health Session, Poznań, 22-24 maja 2005 roku 
A. Kostiukow, E. Napieralska,  Study on depression and its causes in nurses group 
B. Czech, Eating disorders among young men

16th European Students’ Conference, Social Medicine Session, Charite Berlin, Germany, 19th-23rd October 2005 
B. Czech, Eating disorders among young menI wyróżnienie

6th International Congress of Medical Students and Young Doctors, Public Health Session, Poznań, 14-16 maja 2006 roku 
A. Kostiukow, E. Napieralska, Study on depression and its causes in nurses group. A comparative study Poland and Belarus 
P. Olech, A. Szmagaj, M. Jankowska, M. Gosk, The influence of the education on the knowledge of parents about faulty posture of children from primary school 
B. Czech, Autoagression among chosen occupational group of menII wyróżnienie 
B. Pędziński, J. Pędziński, The structure of health service givers in the podlaskie voivodship in the years of 1999-2005 
J. Pędziński, B. Pędziński, Effective waste management in health care

II Ogólnopolska Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, Kraków, 25-26 maja 2006

E. Napieralska, A. Kostiukow, Badanie depresji i jej uwarunkowań w grupie pielęgniarek w Polsce i na Białorusi – studium porównawcze – wyróżnienie

B. Czech, Zjawisko autoagresji wśród studentów poznańskich uczelni – wyróżnienie

17th European Students’ Conference, Charite Berlin, Germany, 8th-12th October 2006

B. Czech, Public health approach to the autoagression phenomenon among occupational group of men – I wyróżnienie

7th International Congress of Medical Students and Young Doctors, Public Health Session,  Poznań, 20-22 maja 2007 roku 
B. Czech,

I Studenckie Sympozjum Naukowe „Warszawskie Dni Nauk o Zdrowiu”, 11-12 maja 2007 roku 
E. Napieralska, Plany i perspektywy zawodowe studentów poznańskich uczelni w kontekście predyspozycji do występowania depresjiI wyróżnienie

I Ogólnopolska Konferencja „Edukacja Pielęgniarska Pacjenta i Jego Rodziny”, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 16 listopada 2007 roku 
A.Rzysko, Edukacja kobiet na temat HIV/AIDS w Polsce – diagnoza sytuacji 
B.Czech, K. Raburska-Krzyżaniak, D. Szaj, Edukacja przyszłych rodziców na przykładzie ewaluacji programu Szkoły Rodzenia „Nasze Maleństwo”

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie społeczne. Szanse i bariery w opiece zdrowotnej początku XXI wieku”, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 5 grudnia 2008 roku 
A. Brudnowska, M. Cylkowska-Nowak, Zdrowie kobiet i choreoterapia – wyniki badań jakościowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fizjoterapia. Badania – Edukacja – Praktyka”, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 27-28 lutego 2009 roku 
C.Glaza, Edukacja zdrowotna w Afryce 
M. Cylkowska-Nowak, J. Pajko, Alfabetyzm zdrowotny mieszkańców dużego miasta – wyniki badania pilotażowego

Międzynarodowa Konferencja Carpe Diem. „Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka”, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, 14-15 stycznia 2009 roku 
A. Brudnowska, M. Cylkowska-Nowak, Zdrowie, kobiety i choreoterapia – w świetle badań własnych

„Studencka Konferencja Zdrowia Publicznego”, Sesja Panelowa II, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, 24 czerwca 2009 roku 
D. Krakówka, Dieta w życiu młodych kobiet – próba diagnozy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania Naukowe i Dydaktyczno-Organizacyjne Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce”, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, 25-26 czerwca 2010 roku 
M. Cylkowska-Nowak, M. Wiatrowska,  Alfabetyzm zdrowotny Polek i Polaków – różnice warunkowane wiekiem respondentów

 

Wybrane publikacje studentów SKNBnZ

 • D. A. Hejwosz, Poziom wiedzy na temat AIDS i HIV wśród licealistów i studentów wyższych uczelni na terenie miasta Poznania (z wyłączeniem Akademii Medycznej), „Pielęgniarstwo Polskie” 2003, nr 1, s. 62-65.
 • D. A. Hejwosz, Postawy młodzieży wobec HIV/AIDS, „Pielęgniarstwo Polskie” 2003, nr 1, s. 73-76.
 • Czech, Zaburzenia odżywiania wśród młodych mężczyzn, „Pielęgniarstwo Polskie” 2004, nr 1(17)-2(18), s. 137-142.
 • E. Napieralska, A. Kostiukow, Badanie nad depresją i jej uwarunkowaniami w grupie zawodowej pielęgniarek, „Pielęgniarstwo Polskie” 2004, nr 1(17)-2(18), s. 123-128.
 • A. Blige, A.Fabiszewska, J. Kurasia, K. Muszyńska, Ewaluacja „Projektu Miś Ratownik” w strukturach Państwowej straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2004, „Pielęgniarstwo Polskie” 2005, nr 2(20), s.287-291.
 • B. Czech, Public Health approach to the autoagression phenomenon among occupational group of men, “European Journal of Medical Research” 2006, t. 11, October 8, s. 12-13.
 • B. Czech, Zachowania autoagresywne w społeczeństwie współczesnym – próba ujęcia interdyscyplinarnego, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2006, nr 4 (9), s. 313-318.
 • A. Rzysko, Edukacja kobiet na temat HIV/AIDS w Polsce – diagnoza sytuacji, „Pielęgniarstwo Polskie” 2007, nr 2-3(24-25), s. 226-231.
 • B. Czech, Raburska-Krzyżaniak, K. D. Szaj, Edukacja przyszłych rodziców na przykładzie ewaluacji programu Szkoły Rodzenia „Nasze Maleństwo”, „Pielęgniarstwo Polskie” 2007, nr 2-3(24-25), s. 221-225.
 • A. Brudnowska, M. Cylkowska-Nowak, Zdrowie kobiet i choreoterapia – wyniki badań jakościowych, [w:] Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne, red. M. D. Głowacka, E. Mojs, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2008, s. 167-174.
 • E. Napieralska, Plany i perspektywy zawodowe studentów poznańskich uczelni w kontekście predyspozycji do występowania depresji, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2007, nr 2. 
 • A. Brudnowska, M. Cylkowska-Nowak, Zdrowie, kobiety i choreoterapia – w świetle badań własnych, [w:] Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, red. Małgorzata i Tomasz Siemież, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008, s. 67-73.
 • M. Cylkowska-Nowak, J. Pajko, Alfabetyzm zdrowotny mieszkańców dużego miasta – wyniki badania pilotażowego, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2009, nr 1(18), s. 18-27.
 • C. Glaza, Edukacja zdrowotna w Afryce, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2009, nr 1(18), s. 88-95.
 • M. Cylkowska-Nowak, M. Wiatrowska, Alfabetyzm zdrowotny Polaków – różnice warunkowane płcią i wiekiem, „Nowiny Lekarskie”, 2010, t. 79, nr 1, s. 75-83.
 • Cylkowska-Nowak M., Jędryczka M., Metoda Weroniki Sherborne w pracy fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego, „Pielegniarstwo Polskie”, 2010, nr 3, t. 37, s. 129-137.
 • Odżygóźdź M., Cylkowska-Nowak M., Wpływ rehabilitacji opartej o metodę Integracji Sensorycznej narozwój dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi, [w:] Dysfunkcje narządów ruchu (Dysfunctions of the locomotor system). Interdyscyplinarne rozumienie problemów związanych z diagnostyką i terapią dziecka, red. M. Majchrzycki, E. Gajewska, M. Łańczak-Traskowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2012, t. 3, s. 70-86.

Inne formy aktywności
20 listopada 2009 – organizacja wykładu otwartego mgr Krzysztofa Lauscha, dyrektora Szkoły Specjalnej nr 103 w Poznaniu pt. Osoba niepełnosprawna w rodzinie – problem czy szansa.

28 maja 2010 – organizacja wykładu otwartego dr Michała Garapicha znanego antropologa społecznego, pracownika Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii pt. U stóp Olimpu – bezdomność, alkohol i migracje. Raport z badań etnograficznych emigrantów z Europy Wschodniej zamieszkałych w Londynie.

11 kwietnia 2013 – organizacja wykładu otwartego dr hab. Jacka Kochanowskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego pt. Społeczne tworzenie seksualności.