Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Aktualne konferencje i seminaria

 

 • 26 lipca 2019 r.

SPOTKANIE OSÓB STARSZYCH Z PANEM SENATOREM FILIPEM LIBICKIM

 

26 lipca 2019 roku pracownicy Pracowni Terapii Zajęciowej wzięli udział w spotkaniu osób starszych z Dziennego Domu Pomocy nr 1 w Poznaniu (klub Centrum) z panem senatorem Filipem Libickim. Pani dyrektor Maria Paradowska przedstawiła formę działania poznańskich dziennych domów, a następnie podopieczni DDP nr 1 podzielili się swoimi doświadczeniami w udziale w różnych formach aktywizacji oraz wsparcia. Spotkanie zakończył krótki koncert chóru „Jesienne Róże”.

  

 • czerwiec/lipiec 2019 r.

 

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH

Od początku czerwca pracownicy Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z osobami starszymi z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Poznaniu, dzięki firmie Alreh Medical Sp. z o.o. z Warszawy mają przyjemność testować urządzenie Active Life, czyli nowoczesny pionizator do aktywizacji ruchowej i umysłowej osób starszych lub osób o obniżonej sprawności motorycznej. Sprzęt pozwala na ćwiczenie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych oraz zwiększenie siły mięśniowej kończyn dolnych poprzez wykonywanie ćwiczeń wstawania i siadania. Wspiera również funkcje poznawcze, percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację sensomotoryczną. Wszystkie aspekty aktywizacji są stymulowane przez wirtualną rzeczywistość obrazu i dźwięku. Dodatkową sferą, która uruchomiła się podczas wirtualnych zmagań było ożywienie relacji społecznych, a nawet pewne elementy rywalizacji. 23 lipca 2019 roku do seniorów-entuzjastów świata wirtualnego dołączyła firma Panopticum Radosław Nagay ze Szczecina, która zaproponowała osobom starszym z DDPS nr 1 testowanie okularów wirtualnej rzeczywistości. Gogle okazały się ciekawą propozycją aktywizacji dla seniorów. Osoby starsze komentowały pod wpływem tego doświadczenia własne odczucia, zadawały pytania, podejmowały różne zadania poznawczo-motoryxczne. Działania osób starszych pokazały, że uczenie się i podejmowanie różnych zadań w wirtualnej rzeczywistości nie ma ograniczeń wiekowych. Wystarczy zaproszenie do tego świata i zapewnienie minimalnego przewodnictwa i wsparcia.Fotorelacja - zobacz

2 3 4

 

 • 4 czerwca 2019 r.

WARSZTAT ARTETERAPEUTYCZNY DLA DZIECI W POZNAŃSKIEJ SZKOLE ROZWOJU I TERAPII

 

W dniu 4 czerwca 2019 r. w ramach cyklu szkoleń Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii, organizowanej przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu mieliśmy tym razem przyjemność gościć dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci z Przedszkola „Cztery Pory Roku” w Plewiskach uczestniczyły w warsztacie rozwojowym, pt. „Portret grupy”, podczas którego pracowaliśmy nad kształtowaniem kreatywnej ekspresji, wyobraźni, umiejętności społecznych i pracy w grupie oraz nad świadomością własnego ciała. Nasi mali goście obejrzeli również krótki filmik edukacyjny dot. bezpiecznych zachowań w domu, przedszkolu, czy na ulicy. Zajęcia poprowadziła pani mgr Anna Lewczuk.

Ponadto, dzieci miały możliwość zwiedzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz Centrum Stomatologii UMP, gdzie obserwowały, jak kształci się obecnie personel medyczny. Wizyta tam była również okazją do rozmowy na temat zdrowia i sytuacji choroby.Fotorelacja - zobacz

bz2 bz3 bz4bz5 bz6

 

 • 8 kwietnia 2019 r.

MIASTECZKO TERAPEUTYCZNE NA POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

Już po raz drugi, 8 kwietnia br. dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Barbara Purandare, mgr Anna Lewczuk z Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentki II roku kierunku Terapia zajęciowa zaprezentowały w ramach XXII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedsięwzięcie o nazwie „Miasteczko terapeutyczne”.

Odwiedzająca miasteczko młodzież szkół gimnazjalnych i licealnych mogła poznać oraz „poczuć” terapię zajęciową. Uczestnicy ćwiczyli przy stoliku usprawniającym rękę, doznawali stymulacji sensorycznej, ćwiczyli percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, pamięć, a także rozwiązywali zadania poznawcze. Ogromne zainteresowanie wzbudziła możliwość zaprojektowania i wykonania zabawki terapeutycznej z dobrze znanych materiałów i przedmiotów codziennego użytku. Pozytywny klimat prób działań terapeutycznych pokazał, że terapia zajęciowa nie musi być trudnością lecz radosnym pokonywaniem zadań, które stymulują rozwojowo.Fotorelacja - zobacz

m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11
 • 13 marca 2019 r.

WYKŁAD PROF. KATHLEEN J. FARKAS

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład prof. Kathleen J. Farkas:

"Human-Animal Interaction:
Observations on Theory and Practice in the United States".

Termin: 13.03.2019 r., godz.14:15-15:45
Miejsce: Centrum Biologii Medycznej UMP, ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu, sala 1010

 • 5-6 marca 2019 r.

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa – nauka, edukacja, praktyka”

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa - nauka, edukacja, praktyka", zorganizowana przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu, przechodzi do historii. Było to spotkanie ponad 300 naukowców, nauczycieli, studentów, praktyków oraz organizatorów pracy w dziedzinie terapii zajęciowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali 65 wystąpień, zapoznali się z 6 plakatami i wzięli udział w 11 warsztatach. W sesji programowej wzięli udział goście zagraniczni reprezentujący kluczowe organizacje naukowe, edukacyjne i zawodowe w Europie: dr Marie-Antoinette van Kuyk-Minis (President of European Network of Occupational Therapy Higher Education); dr Alison Laver-Fawcett (York St John University, Vice Chair of Research in Occupatioanal Therapy and Occupational Science); Ursula Gubler Thomann, (ZHAW School of Health Professions, Winterthur, Szwajcaria, Board Member of European Network of Occupational Therapy Higher Education); Joachim Rottenecker (Verbund für Ausbildung und Studium in den Therapieberufen; Verband Deutscher Ergotherapie-Schulen e.V., Niemcy). Sesja programowa ukazała perspektywę międzynarodową w sferze nauki, edukacji i praktyki zawodowej w terapii zajęciowej. To z kolei stało się doskonałym punktem wyjścia do zaprezentowania polskich doświadczeń w sferze badań, nauczania oraz dobrych praktyk. 

Bardzo ważnym wydarzeniem konferencyjnym był 2. PoSTer czyli Polski Szczyt Terapii Zajęciowej – spotkanie krajowych środowisk naukowych i edukacyjnych. Tegoroczne obrady uczestników PoSTer-u zostały zdominowane przez dyskusję nad założeniami i kształtem ustawy o zawodzie terapeuty zajęciowego. 

Partnerami naukowymi konferencji były następujące organizacje: Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC), European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE), Research in Occupatioanal Therapy and Occupational Science (ROTOS), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) – Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) – Sekcja Arteterapii oraz Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. 

W zmaganiach organizacyjnych ogromnie wspierali nas nastepujący partnerzy: Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowotnych i Społecznych (DPGSV) z Poczdamu; Wydawnictwo Wir, Wydawnictwo Difin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wydawnictwo PZWL, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Iskra”; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundacja Czerwone Noski, Klown w Szpitalu, Polska; Rote Nasen, Niemcy; firmy: Hewi Polska; Alrech Medical sp. z o.o; Peka sp. z o.o. 

Nasza konferencja nie zaistniałaby bez zaangażowania członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.Fotorelacja - zobacz

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
 • 19-20 stycznia 2019 r.

FILMOTERAPIA W POZNAŃSKIEJ SZKOLE ROZWOJU I TERAPII  

W miniony weekend odbyły się dwa kolejne warsztaty w ramach cyklu szkoleń Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii, organizowanej przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.  

19 stycznia gościliśmy panią Natalię Komar, arteterapeutkę, filozofkę i animatorkę kultury, która przeprowadziła szkolenie na temat „ANIMA(EMO)CJE – udźwiękawianie animacji jako metoda pracy terapeutycznej z grupą”. Warsztat zawierał elementy filmoterapii i muzykoterapii. Uczestnicy przy użyciu kilkudziesięciu instrumentów muzycznych i przedmiotów codziennego użytku udźwiękawiali fragmenty filmów animowanych oraz animacje krótkometrażowe. Współimprowizacje, animacje, techniczne aspekty udźwiękawiania, prawo autorskie w udźwiękawianiu oraz profile pracy terapeutycznej z różnymi grupami klientów/pacjentów – to tylko wybrane problemy podjęte podczas warsztatów.  

20 stycznia 2019 roku odbył się warsztat pt. „FILM od podszewki… czyli o tym, jak przygotować warsztat filmoterapeutyczny”, prowadzony przez panią Paulinę Słowińską – arteterapeutkę, historyczkę, absolwentkę Akademii Filmu i Telewizji oraz Akademii Polskiego Filmu w Warszawie, współpracującą z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (czyli szpitalu tworkowskim), gdzie prowadzi zajęcia filmoterapeutyczne z pacjentami na oddziałach  ogólnopsychiatrycznych i oddziale dziennym. Uczestnicy warsztatu poznali możliwości filmoterapii jako narzędzia zmiany psychologicznej, nabyli umiejętność projektowania i prowadzenia warsztatów filmoterapeutycznych. 

Zapraszamy na kolejne szkolenia, której już 30 i 31 marca 2019 r.!

 

 • 15 stycznia 2019 roku

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO W POLSCE 

15 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, któremu przewodniczył senator Jan Filip Libicki. Tematem posiedzenia było przesłuchanie na temat “Przyszłość zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce”. Inicjatorami tego wystąpienia jest grupa pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Sławomir Tobis, Aleksandra Grabowska) oraz Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – dwóch uczelni kształcących terapeutów zajęciowych na poziomie akademickim. Wraz z grupą inicjatywną w przesłuchaniu uczestniczyli również praktycy terapii zajęciowej, dyrektor domu pomocy społecznej i prezes organizacji pozarządowej (zatrudniający terapeutów) oraz studenci i absolwenci tego kierunku studiów.

 

 

 • 22-23 września 2018 roku 

PSRIT NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii stała się już stałym elementem oferty szkoleniowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już po raz piąty terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki odbyli dwa szkolenia w ramach cyklu krótkich form szkoleniowych zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez pracowników Pracowni Terapii Zajęciowej z Katedry Geriatrii i Gerontologii. 

22 września 2018 roku odbyło się szkolenie dr Anny Klatkiewicz podejmujące terapeutyczne walory mas plastycznych. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali masy plastyczne o różnym składzie i testowali ich możliwości w sferze usprawniania ręki, stymulacji i integracji sensorycznej, kreatywności i współpracy w grupie. 

Natomiast 22 i 23 września br. odbyły się dwie edycje „Warsztatu ruchowo-tanecznego opartego na wybranych elementach teorii ruchu Rudolfa Labana w zastosowaniu praktycznym”, prowadzone przez mgr Paulinę Wycichowską. Celami warsztatu była praca nad świadomością ciała, nad rysunkiem ruchu i rzeźbą ciała, dynamiką ruchu, intencją i ekspresją poprzez ciało i ruch oraz doświadczanie podstawowych działań ciała ludzkiego i emocji z nimi związanych. 

 

 • 27 czerwca 2018 roku

Przestrzeń wokół pacjenta z chorobą psychiczną.
Potrzeby – Idee – Konsultacje – Projekt 

22 czerwca w Centrum Stomatologii naszego Uniwersytetu odbyło się seminarium na temat znaczenia przestrzeni w leczeniu psychiatrycznym. Wzięli w nim udział: pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, studencki zespół projektowy z Pracowni Projektowania Wnętrz Uniwersalnych z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, studenci kierunku terapia zajęciowa z Wydziału Nauk o Zdrowiu, terapeuci zajęciowi z różnych poznańskich placówek oraz organizatorzy – pracownicy Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zespół projektowy zaprezentował unikalne doświadczenia projektowania przestrzeni dla osób z chorobami psychicznymi zrealizowane we współpracy z podopiecznymi Domu Pomocy w Mościszkach. Seminarium zostało przeprowadzone w konwencji dyskusji panelowej.

 

 

 • 18 czerwca 2018 roku

Przestrzeń wokół pacjenta z chorobą psychiczną.
Potrzeby – Idee – Konsultacje – Projekt

Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu zaprasza do udziału w seminarium na temat znaczenia przestrzeni w leczeniu psychiatrycznym które odbędzie się 22 czerwca w Centrum Stomatologii naszego Uniwersytetu, w sali 202 – początek o godz. 12.00. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, międzyuczelniany i międzyinstytucjonalny – będziemy gościć dyrekcję i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach oraz zespół projektowy z Pracowni Projektowania Wnętrz Uniwersalnych z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zespół projektowy zaprezentuje unikalne doświadczenia projektowania przestrzeni dla osób z chorobami psychicznymi zrealizowane we współpracy z podopiecznymi Domu Pomocy w Mościszkach. Seminarium zostanie przeprowadzone w konwencji dyskusji panelowej.

 

 • 24 kwietnia 2018 r.MIASTECZKO TERAPEUTYCZNE NA POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

 

24 kwietnia br. dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Anna Klatkiewicz, dr Sławomir Tobis, mgr Anna Lewczuk, mgr Sabina Siwiec z Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentki II roku Terapii zajęciowej zaprezentowali w ramach XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedsięwzięcie o nazwie „Miasteczko terapeutyczne”. Odwiedzający miasteczko mogli poznać oraz „poczuć” terapię zajęciową. Wspólnie z pracownikami i studentami ćwiczyli przy stoliku usprawniającym rękę, doznali działania integracji sensorycznej, odbywali krótkie sesje treningowe terapii ręki, poczuli wpływ sensoplastyki, doświadczali pisania terapeutycznego oraz komunikacji alternatywnej z zastosowaniem piktogramów. Uczestnikom towarzyszyła radość, zdziwienie, zaangażowanie i zabawa.

 

Uczestnicy festiwalu mieli również okazję wysłuchania wykładu dr Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, pt. „O innej terapii (terapiach), czyli kiedy i dlaczego ludzie potrzebują terapii zajęciowej”.

Fotogaleria

 • 24 kwietnia 2018 r.21-22 kwietnia 2018 r. - DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY I ROZWIJANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH POZNAŃSKIEJ SZKOŁY ROZWOJU I TERAPII

21 i 22 kwietnia 2018 roku odbyły się dwa kolejne szkolenia w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii - cyklu krótkich form szkoleniowych zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez pracowników Pracowni Terapii Zajęciowej z Katedry Geriatrii i Gerontologii.

 

Uczestnicy sobotnich zajęć ćwiczyli dialog, zrozumienie i uczenie się  międzypokoleniowe w parach: matka - córka, syn - ojciec, terapeutka - podopieczny itp. Praktyczne działania wokół renowacji starych, niepotrzebnych mebli prowokowały uczestników do rozmów, poznawania stanowiska drugiej osoby, dochodzenia do kompromisu, wspólnego podejmowania decyzji z zachowaniem autonomii, godności i szacunku.

 

Niedzielny warsztat pozwolił na poznanie nowych sposobów pracy arteterapetycznej w oparciu o medium utwardzalne powertex, wykorzystywanie folii do złoceń oraz łączenia mediów w ramach techniki decoupage’u.

Fotogaleria

 

 • 11 kwietnia 2018 r. - STUDENTKI TERAPII ZAJĘCIOWEJ BĘDĄ WSPIERAĆ RODZINY WIELORACZKÓW W POZNANIU

 

Urząd Miasta Poznania we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” przystępuje aktualnie do realizacji programu wspierającego poznańskie rodziny wieloraczków. Celem programu jest zapewnienie i ułatwienie korzystania z konsultacji medycznych dzieci, przeprowadzenie spotkań edukacyjnych i wspierających dla rodziców, zapewnienie zajęć ludoterapeutycznych oraz rozwojowych dla dzieci.

 

W realizacji programu wezmą też udział studentki II roku kierunku Terapia zajęciowa 11 kwietnia 2018 roku w Pracowni Terapii Zajęciowej przy ul. Marcelińskiej odbyło się szkolenie przygotowujące studentki do podjęcia zadań związanych z programem. Realizacja programu rozpocznie się już 13 kwietnia.

Fotogaleria

 • 17 marca 2018 r. – OBJAWY, PRZEBIEG, ROKOWANIA I METODY PRACY Z DZIECKIEM W ZESPOLE NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD) W MARCOWEJ EDYCJI POZNAŃSKIEJ SZKOŁY ROZWOJU I TERAPII

 

17 marca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii organizowanej przez Pracownię Terapii Zajęciowej. Gościem marcowej edycji była Pani Anna Olczak-Stawicka, psycholog, pedagog, mediator rodzinny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD.

Problematyka warsztatu dotyczyła nie tylko objawów, przebiegu i rokowania w zespole nadpobudliwości psychoruchowej, czy specyficznych strategii ukierunkowanych na radzenie sobie z objawami ADHD, ale także umiejętności rozróżniania objawów od problemów z zachowaniem, dostrzegania pozytywnych zachowań dziecka, radzenia sobie z dzieckiem w sytuacja trudnych, czy systemu zasad i konsekwencji, w tym wykorzystania systemu żetonowego. Uczestniczki rozwijały umiejętności i kompetencje przydatne zarówno terapeutom, pedagogom, psychologom, nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, jak również rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży.

§  27 lutego 2018 r. – I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

27 lutego 2018 roku w Centrum Biologii Medycznej odbyła się 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w terapii zajęciowej”. Organizatorem Konferencji była Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wzięło w niej udział 210 badaczy, nauczycieli, studentów, którzy reprezentowali wszystkie ośrodki uniwersyteckie prowadzące kształcenie w obszarze terapii zajęciowej, a także praktyków tej profesji. Był to bardzo intensywny dzień obrad i spotkań. Uczestnicy wysłuchali 25 wystąpień konferencyjnych, zapoznali się z 9 plakatami. Po południu odbył się 1. Polski Szczyt Terapii Zajęciowej - pierwsze spotkanie reprezentantów różnych środowisk poświęcone dyskusji aktualnych problemów i wyzwań dla terapii zajęciowej w Polsce.

Patronaty nad Konferencją przejęły: ENOTHE (Europejska Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym); Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański; PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Szczególną część obrad stanowiło wystąpienie badaczy reprezentujących konsorcjum projektu ENRICHME (ENabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly), finansowanego w ramach budżetu HORYZONT 2020, realizowanego od marca 2015 roku do lutego 2018 roku w naszej uczelni. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” pt. „Malowanie światłem”.