Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Aktualne konferencje i seminaria
  • 27 czerwca 2018 roku

Przestrzeń wokół pacjenta z chorobą psychiczną.
Potrzeby – Idee – Konsultacje – Projekt 

 22 czerwca w Centrum Stomatologii naszego Uniwersytetu odbyło się seminarium na temat znaczenia przestrzeni w leczeniu psychiatrycznym. Wzięli w nim udział: pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, studencki zespół projektowy z Pracowni Projektowania Wnętrz Uniwersalnych z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, studenci kierunku terapia zajęciowa z Wydziału Nauk o Zdrowiu, terapeuci zajęciowi z różnych poznańskich placówek oraz organizatorzy – pracownicy Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zespół projektowy zaprezentował unikalne doświadczenia projektowania przestrzeni dla osób z chorobami psychicznymi zrealizowane we współpracy z podopiecznymi Domu Pomocy w Mościszkach. Seminarium zostało przeprowadzone w konwencji dyskusji panelowej.

 

 

  • 18 czerwca 2018 roku

Przestrzeń wokół pacjenta z chorobą psychiczną.
Potrzeby – Idee – Konsultacje – Projekt

Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu zaprasza do udziału w seminarium na temat znaczenia przestrzeni w leczeniu psychiatrycznym które odbędzie się 22 czerwca w Centrum Stomatologii naszego Uniwersytetu, w sali 202 – początek o godz. 12.00. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, międzyuczelniany i międzyinstytucjonalny – będziemy gościć dyrekcję i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach oraz zespół projektowy z Pracowni Projektowania Wnętrz Uniwersalnych z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zespół projektowy zaprezentuje unikalne doświadczenia projektowania przestrzeni dla osób z chorobami psychicznymi zrealizowane we współpracy z podopiecznymi Domu Pomocy w Mościszkach. Seminarium zostanie przeprowadzone w konwencji dyskusji panelowej.

 

  • 24 kwietnia 2018 r.MIASTECZKO TERAPEUTYCZNE NA POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

 

24 kwietnia br. dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Anna Klatkiewicz, dr Sławomir Tobis, mgr Anna Lewczuk, mgr Sabina Siwiec z Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentki II roku Terapii zajęciowej zaprezentowali w ramach XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedsięwzięcie o nazwie „Miasteczko terapeutyczne”. Odwiedzający miasteczko mogli poznać oraz „poczuć” terapię zajęciową. Wspólnie z pracownikami i studentami ćwiczyli przy stoliku usprawniającym rękę, doznali działania integracji sensorycznej, odbywali krótkie sesje treningowe terapii ręki, poczuli wpływ sensoplastyki, doświadczali pisania terapeutycznego oraz komunikacji alternatywnej z zastosowaniem piktogramów. Uczestnikom towarzyszyła radość, zdziwienie, zaangażowanie i zabawa.

 

Uczestnicy festiwalu mieli również okazję wysłuchania wykładu dr Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, pt. „O innej terapii (terapiach), czyli kiedy i dlaczego ludzie potrzebują terapii zajęciowej”.

Fotogaleria

  • 24 kwietnia 2018 r.21-22 kwietnia 2018 r. - DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY I ROZWIJANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH POZNAŃSKIEJ SZKOŁY ROZWOJU I TERAPII

21 i 22 kwietnia 2018 roku odbyły się dwa kolejne szkolenia w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii - cyklu krótkich form szkoleniowych zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez pracowników Pracowni Terapii Zajęciowej z Katedry Geriatrii i Gerontologii.

 

Uczestnicy sobotnich zajęć ćwiczyli dialog, zrozumienie i uczenie się  międzypokoleniowe w parach: matka - córka, syn - ojciec, terapeutka - podopieczny itp. Praktyczne działania wokół renowacji starych, niepotrzebnych mebli prowokowały uczestników do rozmów, poznawania stanowiska drugiej osoby, dochodzenia do kompromisu, wspólnego podejmowania decyzji z zachowaniem autonomii, godności i szacunku.

 

Niedzielny warsztat pozwolił na poznanie nowych sposobów pracy arteterapetycznej w oparciu o medium utwardzalne powertex, wykorzystywanie folii do złoceń oraz łączenia mediów w ramach techniki decoupage’u.

Fotogaleria

 

  • 11 kwietnia 2018 r. - STUDENTKI TERAPII ZAJĘCIOWEJ BĘDĄ WSPIERAĆ RODZINY WIELORACZKÓW W POZNANIU

 

Urząd Miasta Poznania we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” przystępuje aktualnie do realizacji programu wspierającego poznańskie rodziny wieloraczków. Celem programu jest zapewnienie i ułatwienie korzystania z konsultacji medycznych dzieci, przeprowadzenie spotkań edukacyjnych i wspierających dla rodziców, zapewnienie zajęć ludoterapeutycznych oraz rozwojowych dla dzieci.

 

W realizacji programu wezmą też udział studentki II roku kierunku Terapia zajęciowa 11 kwietnia 2018 roku w Pracowni Terapii Zajęciowej przy ul. Marcelińskiej odbyło się szkolenie przygotowujące studentki do podjęcia zadań związanych z programem. Realizacja programu rozpocznie się już 13 kwietnia.

Fotogaleria

  • 17 marca 2018 r. – OBJAWY, PRZEBIEG, ROKOWANIA I METODY PRACY Z DZIECKIEM W ZESPOLE NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD) W MARCOWEJ EDYCJI POZNAŃSKIEJ SZKOŁY ROZWOJU I TERAPII

 

17 marca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii organizowanej przez Pracownię Terapii Zajęciowej. Gościem marcowej edycji była Pani Anna Olczak-Stawicka, psycholog, pedagog, mediator rodzinny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD.

Problematyka warsztatu dotyczyła nie tylko objawów, przebiegu i rokowania w zespole nadpobudliwości psychoruchowej, czy specyficznych strategii ukierunkowanych na radzenie sobie z objawami ADHD, ale także umiejętności rozróżniania objawów od problemów z zachowaniem, dostrzegania pozytywnych zachowań dziecka, radzenia sobie z dzieckiem w sytuacja trudnych, czy systemu zasad i konsekwencji, w tym wykorzystania systemu żetonowego. Uczestniczki rozwijały umiejętności i kompetencje przydatne zarówno terapeutom, pedagogom, psychologom, nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, jak również rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży.

§  27 lutego 2018 r. – I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

27 lutego 2018 roku w Centrum Biologii Medycznej odbyła się 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w terapii zajęciowej”. Organizatorem Konferencji była Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wzięło w niej udział 210 badaczy, nauczycieli, studentów, którzy reprezentowali wszystkie ośrodki uniwersyteckie prowadzące kształcenie w obszarze terapii zajęciowej, a także praktyków tej profesji. Był to bardzo intensywny dzień obrad i spotkań. Uczestnicy wysłuchali 25 wystąpień konferencyjnych, zapoznali się z 9 plakatami. Po południu odbył się 1. Polski Szczyt Terapii Zajęciowej - pierwsze spotkanie reprezentantów różnych środowisk poświęcone dyskusji aktualnych problemów i wyzwań dla terapii zajęciowej w Polsce.

Patronaty nad Konferencją przejęły: ENOTHE (Europejska Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym); Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański; PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Szczególną część obrad stanowiło wystąpienie badaczy reprezentujących konsorcjum projektu ENRICHME (ENabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly), finansowanego w ramach budżetu HORYZONT 2020, realizowanego od marca 2015 roku do lutego 2018 roku w naszej uczelni. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” pt. „Malowanie światłem”.