Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Konferencje i seminaria
  • 27 lutego 2018 r. - I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacje w Terapii zajęciowej"

Terapia zajęciowa jest jednym z dynamiczniej rozwijających się obszarów wspierania konwencjonalnego leczenia medycznego. Pozwala na adaptację lub readaptację do codziennych aktywności osób, które jej nie rozwinęły lub ją utraciły. Terapia zajęciowa stanowi w Polsce nie tylko przestrzeń usprawniania, asystowania pacjentowi/klientowi, ale także nowatorski kierunek studiów I i II stopnia oraz interesującą, nową dziedzinę badań naukowych. Zaangażowani w nią praktycy, nauczyciele akademiccy, badacze rozwijają szereg działań o charakterze innowacyjnym. Celem Konferencji jest próba zdefiniowania, opisu i dyskusji kierunków innowacji w terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje:

http://www.innowacje-tz.ump.edu.pl

 

  • 10 lutego -22 kwietnia 2018 r. - Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (szczegółowe informacje w zakładce PSRiT)

PSRiT jest ofertą szkoleń skierowanych do arteterapeutów, muzykoterapeutów, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, opiekunów osób niepełnosprawnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami starszymi. Cykl obejmuje odrębne szkolenia tematyczne w terminach:

  • 10-11.02.2018 r.
  • 17-18.03.2018 r.
  • 21-22.04.2018 r.

Ich celem jest rozwijanie specjalistycznych umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań rozwojowych i terapeutycznych z różnymi ich uczestnikami. Zapraszamy osoby zainteresowane do dokonywania wyboru szkoleń. Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniach.

 Szczegółowe informacje: zakładka PSRiT