Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Aktualne konferencje i seminaria

 

  • 26-27 czerwca 2015 - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, http://www.40lecie.wnoz.ump.edu.pl
  • 7-11 lipca 2012 - II Międzynarodowa Letnia Szkoła Arteterapii
  • 5 - 6 grudnia 2011 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie Kobiet. Zdrowie Mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne"
  • 27 czerwca - 5 lipca 2011 - Letnia Szkoła Arteterapii
  • 24 czerwca 2011 - wykład otwarty prof. dr hab. Piotra Kostyło pt. "ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA UCZONYCH ZA OSOBY WYKLUCZONE"
  • 4-5 listopada 2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Podmiot. Sztuka - Terapia - Edukacja"
  • 25-26 czerwca 2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania Naukowe i Organizacyjno -Dydaktyczne Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce"
  • 25-26 czerwca 2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Zdrowie Kobiet Wyzwaniem dla współczesnej medycyny"