Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Pracownia Terapii Zajęciowej >> Sylabusy

I rok TZ

 1. TZ01_TEORETYCZNE PODSTAWY TZ
 2. TZ02_PROCES TZ
 3. TZ03_Aktywizacja jako forma TZ
 4. TZ04_Anatomia fizjologia i patofizjologia czl
 5. TZ09_Pedagogika
 6. TZ17_Rozwoj zawodowy i promocja TZ
 7. TZ18_Problemy kliniczne_Geriatria
 8. TZ25_Ocenianie potencjalu zajeciowego pacjenta

II rok TZ

 1. TZ42_TZ w geriatrii.doc
 2. TZ50_Teoria i praktyka.pomagania 1.doc
 3. TZ51_Teoria i praktyka.pomagania 2.doc
 4. TZ52_Ocena funkcjonalna pacjenta 2.docx
 5. TZ53_Ocena funkcjonalna pacjenta 1.docx
 6. TZ54_Edukacja terapeutyczna pacjenta.doc
 7. TZ56_TWORCZOSC W ROZWOJU CZLOWIEKA.doc
 8. TZ57_Zabawa w dorosłosci.doc
 9. TZ64_EDUKACYJNE ASPEKTY NIEPELNOSPRAWNOSCI.doc
 10. TZ65_Biblioterapia...1.doc
 11. TZ66_Biblioterapia...2.doc
 12. TZ71_TERAPIA SZTUKAMI PLASTYCZNYMI 1.doc
 13. TZ72_TERAPIA SZTUKAMI PLASTYCZNYMI 2.doc
 14. TZ73_Socjoterapia 1.doc
 15. TZ74_Socjoterapia 2.odc
 16. TZ76_WYWIAD MOTYWUJACY W TZ.doc

III rok TZ

 1. TZ17_Rozwoj zawodowy i promocja TZ.doc
 2. TZ80_ERGONOMIA.doc
 3. TZ81_KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE TERAPII ZAJECIOWEJ
 4. TZ94_LUDOTERAPIA 1.doc
 5. TZ95_LUDOTERAPIA 2.doc
 6. TZ96_PROJEKTOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIAZAN SRODOWISKOWYCH 1.doc
 7. TZ97_PROJEKTOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIAZAN SRODOWISKOWYCH 2.doc
 8. TZ98_TERAPIA FOTOGRAFIA 1.doc
 9. TZ99_TERAPIA FOTOGRAFIA 2.doc
 10. TZ100_TEATROTERAPIA I TERAPIA TEKSTEM 1.doc
 11. TZ101_TEATROTERAPIA I TERAPIA TEKSTEM 2.doc
 12. TZ102_TERAPIA ZAJECIOWA W PLACOWKACH NAUCZANIA 1.doc
 13. TZ103_TERAPIA ZAJECIOWA W PLACOWKACH NAUCZANIA 2.doc
 14. TZ104_TZ w warsztatach terapii zajeciowej 1
 15. TZ105_TZ w warsztatach terapii zajeciowej 2.doc
 16. TZ110_PODSTAWY KOREKCJI DEFEKTOW CIALA.doc