Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Arteterapia

STUDIA PODYPLOMOWE ARTETERAPII

REKRUTACJA - EDYCJA XI

OD 9 SIERPNIA 2017 MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI ONLINE

 

APLIKUJ

 

W trakcie wypełniania formularza on-line należy załączyć skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz skan dowodu osobistego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku. Pierwszy zjazd planowany jest na 27-28 stycznia 2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów;
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez 
  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • w przypadku  nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.
 1. PROFIL KANDYDATA

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim.
Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.

Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 20 osób. Pierwszy zjazd planowany jest na styczeń 2018 r.

 1. AKTY PRAWNE – EDYCJA XI
 1. DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI 

W sprawach rekrutacji, składanych dokumentów – mgr Nadia Majewska, (tel. 61 854 61 08, nmajewska@ump.edu.pl)

 Kwestie merytoryczne, pytania dot. programu studiów, zjazdów, organizacji studiów – mgr Anna Lewczuk (tel. 61 854 73 06, alewczuk@ump.edu.pl)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studiów: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09,  mcylkowska-nowak@wp.pl)

 1. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

 1. KOSZT UCZESTNICTWA I TERMINY PŁATNOŚCI

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2250 PLN w terminach:  13.01.2018 r., 16.06.2018 r., 15.01.2019 r., 15.06.2019 r.

 1. Harmonogram zjazdów na Studia Podyplomowe Arteterapii, edycja XI *- dostępny w terminie późniejszym

 2. INFORMACJE DODATKOWE
 • Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie 
  wygodnej odzieży i obuwia;
 • Zapewniamy materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
 • Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).
 1. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent Studiów Podyplomowych Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja XI)